V březnu 2023 pan Mojmír Klas složil slib znalce do rukou ministra spravedlnosti

V březnu 2023 pan Mojmír Klas složil slib znalce do rukou ministra spravedlnosti

Nový zákon o znalcích č. 254/2019 Sb. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech vyžaduje po znalcích nejdéle do 5-ti let vykonat znaleckou zkoušku. Zkouška se vykoná v Justiční akademii ČR.

Pan Mojmír Klas, tuto zkoušku řádně vykonal a následně složil předepsaný slib.

Výkon znalecké činnosti bude i nadále provádět v oboru posuzování bezpečnosti práce.