Úskalí návrhů kotvicího zařízení, které jsou vypracovávány zdarma

Úskalí návrhů kotvicího zařízení, které jsou vypracovávány zdarma

Pochybný návrh kotvicího zařízení. Na prvním obrázku je návrh oborné"" firmy, který předpokládá 26 kotvicích bodů a 8 různých délek spojovacích prostředků. Obě plochy jsou ve stejné výšce. Co, kromě neznalosti vedlo navrhovatele k tomuto řešení, netuším. Pro realizační firmu jsem vypracoval jiný návrh s jednou maximální délkou spojovacího prostředku a s použitím 23 kotvicích bodů - viz obrázek 2.

Naše firma před řadou let, zpracovávala projekty kotvicího zařízení také "zdarma". Naše práce však byla hrazena z grantu a nebyli jsme výzáni na to, že jsme současně dodavateli těchto zařízení. Později došlo k tomu, že někteří dodavatelé kotvicího zařízení zpracovávají návrhy kotvicího zařízení zdarma. Jako každé "zdarma", má i toto "zradrma" své úskalí, někdo tu práci musí zaplatit, zpravidla je to stavebník. To bych nepovažoval za až tak neetické, co za neetické považuji je, že mnoho návrhů, je nekvalitních a že stavebník často zaplatí i zbytečnosti, které být nemusí. Nejsoui výjimkou ani návrhy ohrožující zdraví a život uživatelů těchto zařízení.