Znalecká a projekční kancelář

Úskalí návrhů kotvicích zařízení vypracovaných instalační firmou, často i prodejcem kotvicího zařízení v jedné osobě

Při kontrolní a znalecké činnosti se setkávám často nejen se špatnými návrhy a řešeními kotvicího zařízení, které ohrožuje život a zdraví uživatelů, ale také s řešením, které zcela zbytečně zvyšuje náklady na provedení stavby. V jakých případech to zpravidla bývá? Tyto skutečnosti zjišťuji v těch případech, kdy si projektant nebo zhotovitel nechal vypracovat návrh kotvicího zařízení od instalační firmy. V současné době řada instalačních firem nabízí vypracování takového návrhu zdarma. Výsledek je však podřízení zájmu instalační firmy, který je nejčastěji získat při instalaci maximální zisk a to i za cenu zbytečného zvýšení počtu kotvicích prvků. Zde uvádím jeden z mnoha případů, kdy instalační firma (prodejce kotvicího zařízení navrhl 11 kotvicích prvků se 4 různými délkami spojovacího prostředku, náš návrh umožňuje instalovat pouze 7 kotvicích prvků a pouze dvě různé délky spojovacích prostředků).

Takto navrhla a provedla instalační firma kotvicví zařízení na ploché střeše:

Zde je naše řešení:

Rozdíl v nákladech a také v bezpečnosti práce (riziko nastavení nesprávné délky spojovacího prostředku je zřejmé na první pohled).

Rčení "Nic není zadarmo" je trefné.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode