Úskalí návrhů kotvicích zařízení vypracovaných instalační firmou, často i prodejcem kotvicího zařízení v jedné osobě

Úskalí návrhů kotvicích zařízení vypracovaných instalační firmou, často i prodejcem kotvicího zařízení v jedné osobě

Při kontrolní a znalecké činnosti se setkávám často nejen se špatnými návrhy a řešeními kotvicího zařízení, které ohrožuje život a zdraví uživatelů, ale také s řešením, které zcela zbytečně zvyšuje náklady na provedení stavby. V jakých případech to zpravidla bývá? Tyto skutečnosti zjišťuji v těch případech, kdy si projektant nebo zhotovitel nechal vypracovat návrh kotvicího zařízení od instalační firmy. V současné době řada instalačních firem nabízí vypracování takového návrhu zdarma. Výsledek je však podřízení zájmu instalační firmy, který je nejčastěji získat při instalaci maximální zisk a to i za cenu zbytečného zvýšení počtu kotvicích prvků. Zde uvádím jeden z mnoha případů, kdy instalační firma (prodejce kotvicího zařízení navrhl 11 kotvicích prvků se 4 různými délkami spojovacího prostředku, náš návrh umožňuje instalovat pouze 7 kotvicích prvků a pouze dvě různé délky spojovacích prostředků).

Takto navrhla a provedla instalační firma kotvicví zařízení na ploché střeše:

Zde je naše řešení:

Rozdíl v nákladech a také v bezpečnosti práce (riziko nastavení nesprávné délky spojovacího prostředku je zřejmé na první pohled).

Rčení "Nic není zadarmo" je trefné.