Určení potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu - systém s celoobvodovým permanentním poddajným kotvicím vedením - příklad č.5

Určení potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu  - systém s celoobvodovým permanentním poddajným kotvicím vedením - příklad č.5

Tento způsob řešení ochrany pracovníků proti pádu patří k "nejbezpečnějším" a zároveň poskytuje dostatečný pracovní komfort. I u tohoto řešení je nezbytné počítat s potřebnou výškou pro bezpečné zachycení pádu.

Výpočet podél volných hran:                                                                Výpočet na rozích:

cca 1,4 m průhyb poddajného kotvicího vedení (4 osoby)                      cca 1,0 m volný pád na spojovacím prostředku

cca 0,5 m textilní tlumič pádu                                                             cca 1,4 m průhyb poddajného kotvicího vedení (4 osoby)

cca 1,8 m výška osoby                                                                       cca 0,5 m textilní tlumič pádu

cca 1,0 m bezpečnostní výška                                                             cca 1,8 m výška osoby    

                                                                                                       cca 1,0 bezpečnostní výška

..................................................                                    ........................................................

celkem cca 4,7 m                                                                              celkem cca 5,7 m