Určení potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu - jednotlivé kotvící body - příklad č.4b

Určení potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu  - jednotlivé kotvící body - příklad č.4b

Tato varianta předpokládá používání spojovacího prostředku vždy do 1/2 vzdálenosti k nejbližšímu kotvicímu bodu. Volný prostor je nižsí než u příkladu 3a.

I tento způsob řešení není nejvhodnější, protože:

- vyžaduje časté převazování mezi kotvicími body

- vyžaduje mnoho prostupů střešním pláštěm

- poskytuje malý pracovní komfort.