Určení potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu - příklad č.3

Určení potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu - příklad č.3

Toto řešení skrývá nebezpečí nesprávného nastavení délky spojovacího prostředku. V tomto případě není možné pracovat z jednoho kotvicího bodu za pomoci jedné délky spojovacího prostředku.

Obecně je  toto řešení chybné.