Určení potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu - jednotlivé kotvící body- příklad č.4a

Určení potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu  - jednotlivé kotvící body- příklad č.4a

 I když v tomto případě je délka volného konce spojovacího prostředku cca 2,0 m, celková výška pádu je poměrně značná.

 

Výpočet výšky pádu:                                                        

cca   2,0 m délka volného konce spojovacího prostředku                                              

cca   1,5 m délka rozvinutého textilního tlumiče                                             

cca   1,8 m   výška osoby                                                                 

cca   1,0 m bezpečnostní pojistka                                                 

Celkem:  cca 6,3 m                                                                              

 

     Tento příklad jasně ukazuje, jak "zrádná" může být větší délka volného konce spojovacího prostředku. Z tohoto důvodu je nezbytné při navrhování systémů k ochraně proti pádu pro údržbu a provoz objektů minimalizovat délku volného konce spojovacího prostředku.

Také tento způsob řešení není nejvhodnější, protože:

- vyžaduje časté převazování mezi kotvicími body

- vyžaduje mnoho prostupů střešním pláštěm

- poskytuje malý pracovní komfort

 

     Optimální je navrhovat systémy, které nevyžadují použití textilního tlumiče pádu, systémy, které jsou schopny pohltit značnou část energie a tím snížit výšku pádu.