Upevňování kotvicích zařízení určených k ochraně proti pádu na trapézové a sinusové plechy

Upevňování kotvicích zařízení určených k ochraně proti pádu na trapézové a sinusové plechy

 

     Pojednání se týká vztahu k ČSN EN 1090-4 (732601):2019 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách.

     Řada výrobků kotvicích zařízení dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení se upevňuje na střešní nosný trapézový a sinusový plech. Nejčastěji samořeznými šrouby nebo pomocí sklopných kotev, pro které je nutné vyvrtat v TR plechu potřebné otvory, zpravidla jde o 4 otvory.

    Novelizovaná ČSN EN 1090-4 (732601):2019 nově stanovuje podmínky pro velikost a vzdálenost otvorů v oblasti pokládky – viz B.11 normy, zejména určuje, že:

Otvory do rozměru 125 mm x 125 mm v oblastech s momentem v poli trapézového nebo sinusového plechu jsou přípustné bez dodatečné výpočtové analýzy tam, kde nejsou vzdálené koncové podepření nebo od bodů s nulovým momentem o více než o 10 % délky pole.

Otvory o rozměru 300 x 300 mm lze provádět bez lemování za následujících podmínek:

otvor se musí překrýt plechem tloušťky t ≥ 1,5 * tN ≥ 1,13 v souladu se zde uvedeným obrázkemꓼ

jsou povolena pouze plošná zařízeníꓼ

musí být provedena statická analýza pro α násobek navrhované hodnoty zatíženíꓼ

nesmí být více než jeden otvor na metr, který je umístěný kolmo ke směru rozpětí profilovaného plechuꓼ

šířka krycího plechu musí být zvolena tak, aby byly pokryty nejméně dvě stojiny na každé straně otvoru nebo v případě otvoru o rozměrech asi 125 mm x 125 mm je pokryta nejméně polovina otevřené oblasti na každé straněꓼ

krycí plech musí být přichycen k horním pásnicím trapézových nebo sinusových plechů, jak je ukázáno na obrázku B5 normy.

     Kruhové nebo čtvercové otvory v kazetách lze provést bez olemování, pokud zůstanou stojiny kazety a nejméně 100 mm sousedící pásnice. Vzdálenost mezi okraji otvorů má být nejméně dvojnásobná vzhledem k šířce pokrytí kazety.

     Některá kotvicí zařízení jsou na trapézové nebo sinusové plechy upevňována pomocí samořezných šroubů. Pro tento způsob upevnění platí požadavky uvedené v čl. A.3.2 normy. V tomto článku jsou stanoveny možné rozteče děr a průměry děr, které je potřebné pro upevnění kotvícího zařízení vytvořit.

     Norma obsahuje řadu dalších požadavků a upřesnění, které jsou nad rámec tohoto příspěvku.

     Je žádoucí, aby se zpracovatel návrhu střechy, kde jsou použity trapézové a sinusové plechy a kde bude instalováno kotvicí zařízení, podrobněji seznámil s požadavky ČSN EN 1090-4 (732601):2019.

Obrázek kotvicího boduje pouze orientační.