Znalecká a projekční kancelář

Tuto instalaci kotvicího zařízení provedla firma, která má na svých webových stránkách, že jde o certifikovanou kvalitní firmu

Při periodické prohlídce po jednom roce (výchozí prohlídku si provedli sami), jsem zjistil, že byly použity nesystémové výrobky, které navíc korodují. Je to jeden z dokladů toho, že je zneužívána možnost ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení. Tato norma umožňuje, aby výrobce kotvicího zařízení požadoval, aby kontroly prováděl buď výrobce nebo jím pověřená/oprávněná organizace nebo osoba. Nastává tak často situace, kdy jedna a táž firma vypracuje návrh kotvicího zařízení, provede jeho instalaci, vykoná výchozí prohlídku a provádí pravidelné roční prohlídky. Není ani nutné zdůrazňovat, že taková firma sama sobě neoznačí chyby v návrhu a ani v instalaci. Když jsem upozornil úřad pro hospodářskou soutěž, že někteří výrobci kotvicího zařízení udělují tato oprávnění pouze svým odběratelům (ta má v ČR zpravidla max. dva, jednoho odběratele mít z důvodu volné soutěže nemůže) a že to vede k těmto situacím, dal mně úřad za pravdu. Vyžádal si ode mě seznam výrobců v EU, kteří se tak chovají. Seznam jsem jim dodal a oni je oslovili. Výsledek: všichni odpověděli, že nemají dostatek kapacit na vyškolení dalších osob nebo organizací. Úřad se tak stal bezmocným. Zajímavé, že? Snažím se apelovat na projektanty, zhotovitele staveb, koordinátory, „bezpečáky“, aby alespoň jeden z tohoto řetězce byl někdo jiný, než je instalační firma. No, přiznám se, že je to poměrně marný „boj“. To však není důvod k tomu, abych nevyužil všech možností, ke seznamování se stavem, který považuji za chybný.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode