Toto řešení místa výstupu ze žebříku odpovídá požadavkům ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

Toto řešení místa výstupu ze žebříku odpovídá požadavkům ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby