Ten, kdo vykoná nejméně práce, dočkává se nejvyššího uznání.