Technická pomůcka pro navrhování kotvícího zařízení k ochraně proti pádu - Profesis - aktualizace k 1. lednu 2021

Technická pomůcka pro navrhování kotvícího zařízení k ochraně proti pádu - Profesis - aktualizace k 1. lednu 2021

Technická pomůcka pro navrhování kotvícího zařízení k ochraně proti pádu - Profesis - aktualizace k 1. lednu 2021

Na https://lnkd.in/dzswgtV byla zveřejněna k aktualizace technické pomůcky pro řešení ochrany proti pádu, navrhování kotvícího zařízení, rozmístění bezpečnostních střešních háků. Dále řešení přístupu ke střešním světlíkům i na střechu a další informace související s ochranou proti pádu při provádění údržby staveb.
Tato pomůcka je označena TP 1.21 a je možné si ji stáhnout.

Rád příjmu připomínky a náměty k doplnění na mail: info@mk11.cz. Děkuji

Poznámka: jedná se o nekomerční pomůcku a je přístupná a nečlůenům ČKAIT.