Štěříny by na výstupu měly být opatřeny snadno uchopitelným madlem – tento požadavek platí v České republice od roku 2014

Štěříny by na výstupu měly být opatřeny snadno uchopitelným madlem – tento požadavek platí v České republice od roku 2014

Viz čl. 5.1.16 a obrázek č. 15 ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. U kombinovaných žebříků – provozní a požární, kde jeden stěřín tvoří suchovod, jde o významný požadavek. Obejmout rukou suchovod bez rizika smeknutí ruky, zejména v zimním období nemusí být bezpečné. V rukavici se může ruka smeknout, bez rukavice přimrznout. Přesto vidět toto provedení v praxi je spíše výjimečné. Minulý týden jsem se po velmi dlouhé době opět setkal s naplněním uvedené ČSN.

Foto vlastní archiv