Stejný projektant, instalační firma i ten, kdo provádí pravidelné prohlídky

Stejný projektant, instalační firma i ten, kdo provádí pravidelné prohlídky

Více fotografií po otevření této zprávy.

Stejný projektant, instalační firma i ten, kdo provádí pravidelné prohlídky

Tento týden mě opět přesvědčil, že situace, kdy stejná firma/osoba navrhne kotvicí zařízení, provede jeho instalaci a následně provádí periodické prohlídky je nešťastný.

Na přiložených obrázcích jsou vidět problémy, které z toho vzniknou.

Obrázek 1: poddajné kotvicí vedení je zakončeno až na atice.

Obrázky další: toto kotvicí zařízení bylo podrobeno periodické prohlídce, samozřejmě, že „bez závad“.