Stavba musí splňovat základní požadavky na stavby při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby

Stavba musí splňovat základní požadavky na stavby při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích musí stavba splňovat základní požadavky na stavby při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby. Základním požadavkem dle této vyhlášky je také bezpečnost při užívání a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 je to bezpečnost a přístupnost při užívání. Předvidatelným vlivem může být i nadměrné množství sněhu. U této střechy, kterou tvoří nosný trapézový plech, je nutné nadměrné množství sněhu a jeho odstraňování předpokládat. Přesto instalační firma zvolila samostatné kotvicí prvky s nutností propojení přenosným poddajným kotvicím vedením. Při odstraňování sněhu však plocha střechy bude kluzká a bezpečné propojení kotvicích prvků není možné.

na web nesprávné řešení ploché střechy.jpg (2296090)