Jára Kohout

Stáří je období života, kdy již známe odpovědi na všechny otázky. Nikdo se však na ně neptá.