Stanovisko České obdchodní inspekce Praha k poskytování návodů k používání kotvicích zařízení.

Stanovisko České obdchodní inspekce Praha k poskytování návodů k používání kotvicích zařízení.

Několikrát jsme se setkali s tím, že instalační firma, která instalovala kotvicí zřízení dle ČSN EN 795, nedodala pokyny pro jeho používání s tím, že to není povinna dodat. Obrátili jsem se na ČOI se žádostí, zda kromě ČSN EN 795 a ČSN EN 365, který právní předpis ukládá doložit pokn k používání. Zde je stanovisko ČOI:

337087487_0_129084_(973176).pdf (95892)