Stále se opakující chyby v navrhování pochůzných pásů na střechách

Stále se opakující chyby v navrhování pochůzných pásů na střechách

Tyto pochůzné pásy jsou navrženy cca 500 mm od světlíků, tedy od otvorů nechráněných proti propadnutí. Pokud chce pracovník jít po těchto pásech, musí se u každého světlíku ochránit proti pádu. Kdyby zpracovatel dokumentace posunul pásy tak, aby pracovník nebyl ohrožen pádem do světlíku, nedošlo by ke zbytečné komplikaci (zajištění ochrany proti pádu) a pracovník by se nemusel při cestě na další části střechy pohybovat v "rizikové" zóně možného pádu.