Související předpisy

Související předpisy

Pozornost je déle nutné též věnovat:

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 378/2001 Sb., kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 406/2004 Sb.   o  bližších  požadavcích  na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY  č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

 

ZÁKON č. 251/2005 Sb. o inspekci práce se změnami: změna: 230/2006 Sb., změna: 264/2006 Sb., změna: 213/2007 Sb., změna: 362/2007 Sb., změna: 382/2008 Sb., změna: 294/2008 Sb., změna: 281/2009 Sb.

Tento materiál je průběžně aktualizován.