Snadno uchopitelné madlo na pevném kovovém žebříku

Snadno uchopitelné madlo na pevném kovovém žebříku

ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby v článku 5.1.16 uvádí, že štěříny na výstupu by měly být opatřeny snadno uchopitelným madlem. Přesto se stále setkávám na stavbách vybavených provozním žebříkem, že štěřín tvoří i v místě výstupu suchovod, nebo jiný profil, který nelze snadno uchopit. Zde je příklad, jak lze řešit madlo i tam, kde štěřín tvoří suchovod, případně dodatečně štěřín madlem opatřit.: