Seznam technických norem se vztahem ke stavebnímu zákonu

Seznam technických norem se vztahem ke stavebnímu zákonu

Na této stránce MMR ČR můžete najít seznam technických norem se vztahem ke stavebnímu zákonu, k vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických podmínkách na stavby a vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/normy-csn-a-souvisejici-informace?fbclid=IwAR32u-z7Tcc51_f_PliiqYxDhBYwNGbm4rBlqhVHIxnJXaXOg2hKxVbT6g4