Různé délky spojovacího prostředku na jedné ploše s rizikem pádu z výšky

Různé délky spojovacího prostředku na jedné ploše s rizikem pádu z výšky

Při návrhu umístění kotvicího zařízení určeného k ochraně proti pádu je optimální, pokud je na jedné ploše možná jedna maximální délka spojovacího prostředku mezi kotvicím zařízením a OOPP. Pokud to není možné, je potřebné navrhnout umístění tak, aby délka spojovacích prostředků „měly logiku“. Například u hrany střechy jedna délka a u světlíků – otvorů nechráněných proti propadnutí, druhá.

I v případě, že návrh je správný, je zvolena jedna délka spojovacího prostředku, může instalace vše změnit. Na přiloženém obrázku je vidět, že pracovníci, kteří prováděli montáž, postupovali velmi nezodpovědně. Jednotlivé prvky, bez jakéhokoli důvodu, umístili v různé vzdálenosti od nezabezpečené hrany. Chyba v nastavení délky spojovacího prostředků tak může vést až k pádu na níže ležící plochu.

Poznámka: i zde se projevila neblahá praxe, kdy stejná firma, která provede instalaci kotvicího zařízení „si“ provede i výchozí prohlídku.