Znalecká a projekční kancelář

Různé délky spojovacího prostředku na jedné ploše s rizikem pádu z výšky

Při návrhu umístění kotvicího zařízení určeného k ochraně proti pádu je optimální, pokud je na jedné ploše možná jedna maximální délka spojovacího prostředku mezi kotvicím zařízením a OOPP. Pokud to není možné, je potřebné navrhnout umístění tak, aby délka spojovacích prostředků „měly logiku“. Například u hrany střechy jedna délka a u světlíků – otvorů nechráněných proti propadnutí, druhá.

I v případě, že návrh je správný, je zvolena jedna délka spojovacího prostředku, může instalace vše změnit. Na přiloženém obrázku je vidět, že pracovníci, kteří prováděli montáž, postupovali velmi nezodpovědně. Jednotlivé prvky, bez jakéhokoli důvodu, umístili v různé vzdálenosti od nezabezpečené hrany. Chyba v nastavení délky spojovacího prostředků tak může vést až k pádu na níže ležící plochu.

Poznámka: i zde se projevila neblahá praxe, kdy stejná firma, která provede instalaci kotvicího zařízení „si“ provede i výchozí prohlídku.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode