Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná.