Řešení pultových a sedlových střech za použití jednotlivých kotvich zařízení typu A dle EN 795:2012 a bezpečnostních střešních háků dle EN 517

Řešení pultových a  sedlových střech za použití jednotlivých kotvich zařízení typu A dle EN 795:2012 a bezpečnostních střešních háků dle EN 517

Při využití jednotlivých kotvich zařízení a bezpečnostních střešních háků pro tyto typy střech je nutné dbát zejména dvou zásad:

- dodržení maximální vzdálenosti k dalšímu postupovému kotvicímu bodu při pohybu po střeše,

- řešit všechny nezabezpečené hrany možného pádu. Zejména u pultové střechy je důležité řádně vyřešit pohyb při horním okraji střechy.

     Vzdálenost jednotlivých kotvích bodů a bezpečnostních střešních háků od nejbližší nezabezpečené hrany určují další řešení zbývající části. Je samozřejmé, že i v těchto případech je základním bodem, ze kterého se vychází místo výlezu na střechu a dále předpokládané směry pohybu po plášti střechy. Příklad uvedený na obrázku, předpokládá pohyb v celé ploše střechy. To zpravidla nebývá nutné.

     U šikmých střech obecně, je správné vždy vyřešit kontrolu a údržbu zařízení určeného k ochraně před bleskem, rozhodnout o způsobu čištění, případně péči o okapové žlaby, případně vyřešit kontrolu splinových cest.

     U varianty čištění okapních žlabů z střešního pláště, je nezbytné zvolit vzdálenosti kotvich bodů vždy ve vztahu k používanému spojovacímu prostředku. Tyto dvě skutečnosti se navzájem doplňují. V rámci projektu musí být délka spojovacího prostředku určena.

     Určení místa osazení kotvicích bodů dále určuje:

- nosný prvek, ke kterému bude kotvící zřízení/bezpečnostní střešní háky

- typ kotvícího zařízení/bezpečnostní střešní hák, resp. typ systému ochrany proti pádu

- návod k montáži kotvícího zařízení/bezpečnostního střešního háku

     U vyšších sklonů (minimální povinný sklon je 25°) je nutné počítat s tím, že pracovník se nemůže volně pohybovat po plášti střechy bez rizika uklouznutí. Avšak např. u střech s foliovou povlakovou krytinou, to může být mnohem méně.