Projektant stavby, zhotovitel stavby i stavební koordinátor nepřemýšleli!

Projektant stavby, zhotovitel stavby i stavební koordinátor nepřemýšleli!

Místo výstupu ze žebříku odpovídá ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky, jenže:

- z bočního pohledu dodrželi 1500 mm "ochranného zábradlí", ale z čelního pohledu!

Takto provedeným zábradlím "dovedli" pracovníka pouze o 1500 mm dál, ale zase na hranu možného pádu:

Ani nejlepší norma není nic platná, když se nepřemýšlí.