Projektant a zhotovitel nutí pracovníka vstupovat na plochu, kde je ohrožen pádem z výšky

Projektant a zhotovitel nutí pracovníka vstupovat na plochu, kde je ohrožen pádem z výšky

Na stavbě, která byla dokončena v loňském roce projektant navrhl a zhotovitel provedl tento přechod přes světlíky - viz následující fotografie. Pracovník je při jeho použití nucen vstoupit do bezprostřední blízkosti otvoru - světlíku, nechráněného proti propadnutí. Současně byly provedeny pochozí pásy bezprostředně vedle světlíku. I zde se projevily základní neznalosti projektanta a stavbyvedoucího v oblasti BOZP.