Prohlídka jedné střechy 18. března 2021, aneb co krok, to „obtíž“

Prohlídka jedné střechy 18. března 2021, aneb co krok, to „obtíž“

Obrázek 1 – zřejmě nikdo z účastníků výstavby nepochopil smysl ochranného zábradlí u pevného kovového žebříku dle obrázku č. 15 ČSN 73 382 Pevné kovové žebříky pro stavby.  Správné řešení v tomto případě je navrhnout a osadit zábradlí na atiku tak, že bude navazovat na štěříny. Navést pracovníka ke, skoro do světlíku je nepochopitelné.

Obrázek 2 – podobné jako u prvního obrázku. Zábradlí je navrženo tak, že pracovník opustí žebřík v místě, kde je ohrožený pádem. Správné řešení – navazující zábradlí umístit na atice v 90° úhlu.

Obrázek č. 3 – pracovník je zbytečně směrován do blízkosti světlíků, umístit zábradlí na atiku tak, aby navazovalo na štěříny je rozhodně bezpečnější, než vytvářet další riziko pádu z výšky.

Obrázek č.4 – veškeré upevnění provozního žebříku je nejen v rozporu s ČSN 74 3282 – viz obrázek č. 5 normy, ale může způsobit vážný problém. Když sestupuje pracovník po žebříku nevidí, kam klade nohu. Obvykle se klade noha tak, že na příčli se pokládá noha v místě klenby chodidla. To omezuje možnost uklouznutí po příčli. Zde však nohu musíte opřít špičkou boty. Uklouznutí je snadné. Pokud se v té situaci pevně nedrží pracovní rukama, zjistí, jak moc je bezpečnostní koš bezpečný. Přikládám jen jednoho z upevnění.

Opravdu si HIP, stavbyvedoucí, TDS a stavební úřad, který prováděl kolaudační prohlídku těchto život ohrožujících provedení nevšimli?

Nevím, zda na to KOO BOZP nebo „bezpečák“ zhotovitele na tyto vady upozornili.

Foto: vlastní

MK