Příloha A ČSN EN 14963 Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody

Příloha A ČSN  EN 14963 Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody

V praxi se setkáváme s tím, že pásové plastové světlíky dle ČSN  EN 14963 deklarují jejich výrobci jako světlíky odolné proti propadnutí. V příloze A této normy je však jednoznačně uvedeno: Pásové střešní světlíky podle této normy nejsou pochozí. Z tohoto důvodu je správné, že na tuto skutečnost upozorňuje i náležité označení.