Pravidla pro převzetí a provozování systémů k ochraně proti pádu – kotvicích zařízení

Pravidla pro převzetí a provozování systémů k ochraně proti pádu – kotvicích zařízení

Budoucí uživatele systémů ochrany proti pádu - kotvicích zařízení dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvící zařízení, nemají dostatek informací, jaké doklady mají být doloženy po instalaci kotvicího zařízení. proto jsem vypracoval tento stručný přehled.

Pravidla pro převzetí a provozování systémů k ochraně proti pádu – kotvících zařízení

 

     V současné době je řada objektu vybavena systémem ochrany proti pádu – kotvícím zařízením. Ne všechny firmy, které tato kotvicí zařízení instalují (ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící zařízení) předávají veškeré potřebné doklady, které vyplývají z technických norem a které jsou nutné pro bezpečné užívání tohoto zařízení. Pro lepší orientaci přejímajících firem a budoucích uživatelů bylo sestaveno toto „desatero“.

 

Instalační firma je povinna doložit tzv. instalační dokumentaci, ta zahrnuje:

 

 1. Informace poskytované výrobcem kotvicího zařízení – viz Příloha A. 1 ČSN EN 795. Zejména: instalaci může provádět pouze odborně způsobilá osoba, jakým způsobem se ověřuje instalace/upevnění kotvícího zařízení, vhodnost materiálů, ke kterým mám být kotvicí zařízení upevněno, způsob označení kotvicího zařízení, průhyb poddajného kotvicího vedení (nerezového nebo přenosného lana), informaci, že při zachycení pádu nesmí dojít ke kontaktu OOPP s ostrou hranou. U kotvicích zařízení držících vlastní hmotností pak stanovení minimální vzdálenosti od hrany pádu.

 

 1. Dokumentaci dodávanou po instalaci kotvicího zařízení – viz Příloha A. 2 ČSN EN 795, která obsahuje:
 • Adresu a umístění instalace;
 • Název a adresu instalační společnosti;
 • Jméno osoby, které se stará o instalaci;
 • Identifikaci výrobku (výrobce kotvicího zařízení, typ, model/druh);
 • Upevňovací zařízení (výrobce, výrobek, povolené napětí a smykové síly);
 • Schématický plán instalace, např. střechy a významné uživatelské informace, takové jako umístění kotvicích bodů (např. významné v případě sněžení);
 • Schématický plán by měl být připevněn na budově tak, aby byl viditelný nebo každému přístupný.

 

Dále prohlášení podepsané příslušným montážním pracovníkem a mělo by obsahovat nejméně, že:

 • Bylo instalováno podle instalačních instrukcí výrobce;
 • Bylo provedeno podle plánu;
 • Bylo připevněno k určenému podkladu;
 • Bylo připevněno, jak je uvedeno (např. počet šroubů, správné materiály, správná poloha/správné umístění);
 • Bylo dodáno s fotografickou dokumentací – důležité zvláště tam, kde po dokončení není upevnění viditelné. Každý prvek má být označen číslem a příslušnou fotografií.
 1. Pokyny k používání. Musí obsahovat všechny skutečnosti důležité pro bezpečné používání kotvicího zařízení, jako např.:
 • Vybavení osob, které kotvicí zařízení budou používat;
 • Délky spojovacích prostředků;
 • Maximální počet osob připojených na jeden kotvicí bod nebo na poddajné kotvicí vedení;
 • Způsob kontroly bezpečného stavu;
 • Způsob provádění oprav:
 • Řešení situace po zachycení pádu;
 • Periodické kontroly stavu kotvicího zřízení – viz také ČSN EN 365;
 • Další informace důležité pro bezpečné užívání kotvicího zařízení.