Práce ve výšce za využití pracovního polohování

Práce ve výšce za využití pracovního polohování
 

ČSN EN 363:2019 Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu změnila požadavky na ochranu proti pádu při práci formou pracovního polohování. Nově rozšiřuje sestavu OOPP o tzv. podpůrné vybavení.

Norma požaduje tzv. záložní zajištění. To pak může být například formou zabezpečení hran. Domnívám se, že nebude možné, vždy záložní opatření zajistit tak, jak je uvedeno na obrázku.

Osobně se domnívám, že jako záložní řešení je možné použít druhé, bezpečnostní vedení, podobně jako u systému lanového přístupu. Za důležité považuji, aby záložní vedení bylo upevněno na jiné místo kotvení, než je místo upevnění prostředku držícího tělo. Je však vždy na vyhodnocení místa kotvení.

Důvod pro zvěřejnění tohoto připomenutí: zatím jsem se prakticky nesetkal s tím, že by tento požadavek byl dodržován.

Mojmír Klas