Znalecká a projekční kancelář

Povinnost přípraváře stavby

     ČSN EN 1090-4:2019 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách požaduje po přípraváři stavby, aby zkontroloval, zda jsou splněna opatření uložená v čl. A.3.4 této normy dostatečná, nebo je potřeba několik opatření zkombinovat, aby byla dostatečně účinná.

Článek A.3.4 Zabránění ledovým převisům na střechách ČSN EN 1091-4:2019 uvádí:

Převisům ledu lze zabránit, pokud jsou ve fázi přípravy přijatá vhodná opatření, například:

 • Vyhnout se přečnívajícím koncům střechy, nebo je alespoň tepelně izolovatꓼ
 • Vyhnout se střechám ve stínu nebo používání topeníꓼ
 • Ohrožené plochy vybavit střešním vytápěnímꓼ
 • Instalovat vodotěsný prvek podpírající střechu do vzdálenosti až 3 m a připojit jej k okapuꓼ
 • Nesituovat stékání vody/spád střechy v chladných oblastech střechyꓼ
 • vyhřívat žlaby, zejména vnitřní konstrukceꓼ
 • vyhýbat se ohybům v odtokových svodechꓼ
 • udržovat odvodňovače prosté nečistot, čistit odvodňovací žlaby a svodyꓼ
 • zavést okapové vytápění co nejníže do odtokových svodů, pokud možno do míst, kde nezamrzá zemꓼ
 • zvážit riziko pádu spolu s podokapním žlabemꓼ
 • udržovat sníh na střeše rovnoměrně rozložený (hodně jednotlivých sněhových zarážek namísto několika lineárních konstrukcíꓼ
 • připojit parotěsnou zábranu ke žlabu a používat jako nouzový odtokꓼ
 • chránit pomocí sněhových chráničů systémy zabraňující pádu, chodníky a další jiné překážky proti hromadění sněhu a leduꓼ
 • zcela se vyhnout nebo minimalizovat možnost vzniku tepelných mostůꓼ
 • vyhnout se velkým rozdílům u součinitelů tepelné izolace.

Tato, opatření má přípravář stavby zkontrolovat a ověřit, zda jsou dostatečná.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode