Potřebná výška pro bezpečné zachycení pádu

Potřebná výška pro bezpečné zachycení pádu

Firma, která navrhla a instalovala toto kotvicí zařízení určené k ochraně proti pádu do otvoru nechráněného proti pádu - střešního světlíku, nevzala v úvahu:

- Přesah spojovacího prostředku:              2500 mm

- Délku rozvinutého tlumiče proti pádu:     1800 mm

- Výšku osoby:                                       2000 mm

- Potřebnou rezervu:                                1000 mm

Celková potřebná výška pro bezpečné zachycení pádu: 7300 mm

Volný prostor v místě pádu: 4600 mm

Závěr: pracovník spadne až na podlahu haly.

Poznámka: tyto případy nesprávného řešení ochrany proti pádu jsou velmi časté.

Foto vlastní.