Pokládáme-li A za úspěch v životě, pak platí rovnice" A = X + Y + Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je držet jazyk za zuby.