Pojistné plnění a závažné porušení předpisů o BOZP

Pojistné plnění a závažné porušení předpisů o BOZP

Vyhláška č. 125/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání mimo jiné v § 10 uvádí:

(1) Pojišťovna má vůči zaměstnavateli právo na náhradu až do výše poskytnutého plnění:

b) došlo-li ze strany zaměstnavatele nebo jejího zaměstnance k zvláště závažnému porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pokud toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody;

 

Problémem je, co považovat za závažné porušení předpisů o BOZP.