Poddajné kotvicí vedení je povoleno osadit se sklonem maximálně 15°

Poddajné kotvicí vedení je povoleno osadit se sklonem maximálně 15°

Sklon této střechy je 25 stupňů. Poddajné kotvicí vedení pracovníka nezachytí, ale karabina se bude posunovat po spádu až ke koncovému bodu. Tento návrh zpracovaal odborná firma.

°

°

°