Pod pevným kovovým žebříkem je další otvor nechráněný proti propadnutí.

Pod pevným kovovým žebříkem je další otvor nechráněný proti propadnutí.

Toto řešení je porušením čl. 5.1.10 ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby.