Znalecká a projekční kancelář

Podnět na doplnění nařízení vlády č. 11/2002 Sb, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení

     Naše firma podala Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR podnět na doplnění nařízení vlády č. 11/2002 Sb, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. o bezpečnostní značku - piktogram "kotvící zařízení k použití výlučně pro osobní ochranný prostředek".

Vysvětlení: ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky - Kotvící zařízení - Požadavky a zkoušení, předpokládá jasné označení kotvícího zařízení, které je zamýšleno výlučně pro osobní ochranný prostředek piktogramem. ČR však nemá schválený piktogram, pro tento účel. Proto jsme vypracovali několik variant piktogramů, které jsme konzultovali s odborníky v oboru BOZP. Po připomínkách byl zvolen tento piktogram- viz obrázek. A podán návrh na jeho zařezení do schválených bezpečnostních značek.

 

Upozornění: do doby než bude návrh pitkogramu schválen, nelze jej považovat za oficiální označení ve smyslu ČSN EN 795.

 

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode