Podnět na doplnění nařízení vlády č. 11/2002 Sb, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení

Podnět na doplnění nařízení vlády č. 11/2002 Sb, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení

     Naše firma podala Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR podnět na doplnění nařízení vlády č. 11/2002 Sb, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. o bezpečnostní značku - piktogram "kotvící zařízení k použití výlučně pro osobní ochranný prostředek".

Vysvětlení: ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky - Kotvící zařízení - Požadavky a zkoušení, předpokládá jasné označení kotvícího zařízení, které je zamýšleno výlučně pro osobní ochranný prostředek piktogramem. ČR však nemá schválený piktogram, pro tento účel. Proto jsme vypracovali několik variant piktogramů, které jsme konzultovali s odborníky v oboru BOZP. Po připomínkách byl zvolen tento piktogram- viz obrázek. A podán návrh na jeho zařezení do schválených bezpečnostních značek.

 

Upozornění: do doby než bude návrh pitkogramu schválen, nelze jej považovat za oficiální označení ve smyslu ČSN EN 795.