Pevný žebřík pro stavby a pevný žebřík jako přístup ke strojním zařízením - rozdíly v řešení, část druhá bezpečnostní koš a zachycovač pádu

Pevný žebřík pro stavby a pevný žebřík jako přístup ke strojním zařízením - rozdíly v řešení, část druhá bezpečnostní koš a zachycovač pádu

Bezpečnostní koš a zachycovač pádu, žebříky pro stavby:

 •  Bezpečnostní koš je konstrukce z třmenů a prutů sloužící k   o m e z e n í   rizika pádu ze žebříku a umožňující odpočinek lezoucím osobámꓼ
 • Zachycovač pádu ochranný prostředek používaný v kombinaci s OOPP, který je upevněn k žebříku způsobem, aby byl dostupný před použitím žebříkuꓼ
 • Vhodný osobní ochranný prostředek je schopen zachytit pád lépe než bezpečnostní košꓼ
 • U žebříků s významnou výškou výstupu (stožáry apod.) se dává přednost zachycovači pádu, u ostatních žebříků se použije bezpečnostní koš. V odůvodněných případech lze použít i kombinaci obou způsobůꓼ

 

Bezpečnostní koš a zachycovač pádu, žebříky pro přístup ke strojním zařízením:

 •  Bezpečnostní koš je ochranné zařízení ve tvaru koše, pevně připevněné k žebříku, které slouží k   m n i m a l i z a c i   rizika pádu osob ze žebříkuꓼ
 • Bezpečnostní koš je vždy dostupný a skutečná úroveň bezpečnosti je nezávislá na činnosti obsluhy
 • Pohyblivý zachycovač je ochranný prostředek trvale upevněný k žebříku a používaný v kombinaci s OOPPꓼ
 • Pohyblivý zachycovač je účinný pouze pokud se jej uživatel rozhodne použít.
 • Pro výběr vhodného typu musí být provedeno posouzení rizik v souladu s ISO 12100. Norma v čl. 4.2.3 upřesňuje podmínky přístupu, které mohou sloužit k rozhodnutí o volbě vhodného typu.
 • Kombinace bezpečnostního koše a zachycovače pádu   n e s m í   být použita.
 •  

Pevné kovové žebříky pro stavby definuje ČSN 74 3282. Norma národní.

Pevné žebříky - přístup ke strojním zařízením pak ČSN EN ISO 14122-4.

Foto ilustrační