Znalecká a projekční kancelář

Pevnostní požadavky musí splňovat místo kotvení – místo určené k upevnění osobního ochranného prostředku proti pádu.

Vodítkem mohou být pevnostní požadavky na osobním ochranné prostředky proti pádu včetně příslušenství, určené v technických normách, které se vztahují k OOPP pro práci ve výšce a kotvicím zařízením:

ČSN EN 795 (832628) Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení 12 kN pro jednu osobu

ČSN EN 353-1+A1 (832625) Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení                                              15 kN

Jakýkoliv nosný prvek vyrobený z nekovových materiálů pak                     22 kN

ČSN EN 353-2 (832625) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení                                                                                                   15 kN

ČSN EN 354 (832621) Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky

- vyrobené z textilního materiálu                                                             22 kN

- vyrobené z kovových prvků                                                                   15 kN

ČSN EN 355 (832622) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu, musí zajistit při zkoušení zkušební silou 15 kN, brzdná síla nesmí překročit 6 kN

ČSN EN 358 (832651) Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení                                                                                         15 kN

ČSN EN 360 (832624) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu s

- se zatahovacím spojovacím prostředkem ze syntetických vláken             15 kN

- se zatahovacím spojovacím prostředkem z drátěného lana                     12 kN

ČSN EN 362 (832623) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky

- hlavní osa, zámek uzavřen a odblokován                                               15 kN

- hlavní osa, zámek uzavřen a zablokován                                               22 kN

- Vedlejší osa při uzavřeném zámku, pouze třída B, resp. M 7 resp.          22 kN

ČSN EN 363 (832650) Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu

- Vhodným kotvicím zařízením by byla kotvicí zařízení dle ČSN EN 795, tedy 12 kN

- V systému zachycení pádu musí být omezovač síly nárazu na                     6 kN

Poznámka autora: většina normových hodnot obsahuje koeficient bezpečnosti dva.

Mojmír Klas, červenec 2020

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode