Nová ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby

Nová ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby

V roce 2014 byla vydána nová norma pro pevné kovové žebříky pro stavby. Byla vydána pod číslem ČSN 74 3282. Tato norma již řeší i bezpečnost místa výstupu ze žebříku i svislé lanové vedení jako ochranu proti pádu.

Některé novinky z pohledu BOZP:

- bezpečnostní koš: ochranná konstrukce z třmenů a podélných prutů sloužící k omezení rizika pádu ze žebříku a umožňující odpočinek lezoucí osoby,

- nově definuje pohyblivý zachycovač pádu na pevném zajišťovacím vedení,

- požaduje, aby štěříny  na výstupu byly opatřeny snadno uchopitelným madlem,

- hrana výstupní úrovně s nebezpečním pádu se opatří ochranným zábradlím, záchytným systémem dostupným u přístupové plošiny a nezávislým na ostatních systémech (obr. 15a normy) umístěným po obou stranách svislé osy žebříku v délce alespoň 1500 mm,

- přístupová plošina, opatřená po obou stranách ochranným zábradlím, se prodlouží do vzdálenosti 1500 mm od nezabezpečené hrany (obr. 15b normy),

ČSN 74 3282:2014 má řadu novinek v oblasti BOZP, se kterými je vhodné se seznámit.