Znalecká a projekční kancelář

Nová ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby

V roce 2014 byla vydána nová norma pro pevné kovové žebříky pro stavby. Byla vydána pod číslem ČSN 74 3282. Tato norma již řeší i bezpečnost místa výstupu ze žebříku i svislé lanové vedení jako ochranu proti pádu.

Některé novinky z pohledu BOZP:

- bezpečnostní koš: ochranná konstrukce z třmenů a podélných prutů sloužící k omezení rizika pádu ze žebříku a umožňující odpočinek lezoucí osoby,

- nově definuje pohyblivý zachycovač pádu na pevném zajišťovacím vedení,

- požaduje, aby štěříny  na výstupu byly opatřeny snadno uchopitelným madlem,

- hrana výstupní úrovně s nebezpečním pádu se opatří ochranným zábradlím, záchytným systémem dostupným u přístupové plošiny a nezávislým na ostatních systémech (obr. 15a normy) umístěným po obou stranách svislé osy žebříku v délce alespoň 1500 mm,

- přístupová plošina, opatřená po obou stranách ochranným zábradlím, se prodlouží do vzdálenosti 1500 mm od nezabezpečené hrany (obr. 15b normy),

ČSN 74 3282:2014 má řadu novinek v oblasti BOZP, se kterými je vhodné se seznámit.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode