Znalecká a projekční kancelář

Periodické prohlídky kotvících zařízení dle ČSN EN 795 - nesprávné informace

V poslední době jsme se setkali s tím, že firmy, které instalují kotvicí zařízení ve svých cenových nabídkách a dalších dokumentech uvádí:

Záruka (max. 10 let) za podmínky provedení každoroční kontrolní revize, kvalifikovaným pracovníkem společnosti xxxxx (zde je uvedena daná instalační firma). popř. kontrolní revizi může provést jí pověřená osoba.

Toto tvrzení je zcela v rozporu s ustanovením ČSN EN 795 a ČSN EN 365, kde se výsloveně v čl. 4.4 písmeno d) uvádí, že periodické prohlídky (nikoliv kontrolní revize), když výrobce uzná, budou moci  být provedeny jen výrobcem nebo jim autorizovanou osobou nebo organizací.

Dovozce nebo distributor není oprávněný omezit oprávnění provádět periodické prohlídky kotvicích zařízení, které je uvedeno v normě na své vlastní pracovníky nebo na ty, které tato instalační firma pověřila provedením periodických prohlídek.

Z našich zkušeností znalecké kanceláře vyplývá, že právě tam, kde výchozí i periodické prohlídky provádí instalační firma, nebo s ní "spřízněné" osoby, bývá nejvíce závad v instalaci, ale i vad v řešení ochrany proti pádu.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode