Periodické prohlídky kotvících zařízení dle ČSN EN 795 - nesprávné informace

Periodické prohlídky kotvících zařízení dle ČSN EN 795 - nesprávné informace

V poslední době jsme se setkali s tím, že firmy, které instalují kotvicí zařízení ve svých cenových nabídkách a dalších dokumentech uvádí:

Záruka (max. 10 let) za podmínky provedení každoroční kontrolní revize, kvalifikovaným pracovníkem společnosti xxxxx (zde je uvedena daná instalační firma). popř. kontrolní revizi může provést jí pověřená osoba.

Toto tvrzení je zcela v rozporu s ustanovením ČSN EN 795 a ČSN EN 365, kde se výsloveně v čl. 4.4 písmeno d) uvádí, že periodické prohlídky (nikoliv kontrolní revize), když výrobce uzná, budou moci  být provedeny jen výrobcem nebo jim autorizovanou osobou nebo organizací.

Dovozce nebo distributor není oprávněný omezit oprávnění provádět periodické prohlídky kotvicích zařízení, které je uvedeno v normě na své vlastní pracovníky nebo na ty, které tato instalační firma pověřila provedením periodických prohlídek.

Z našich zkušeností znalecké kanceláře vyplývá, že právě tam, kde výchozí i periodické prohlídky provádí instalační firma, nebo s ní "spřízněné" osoby, bývá nejvíce závad v instalaci, ale i vad v řešení ochrany proti pádu.