Pásové plastové střešní světlíky nejsou pochozí

Pásové plastové střešní světlíky nejsou pochozí

ČSN EN 14963 Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody mimo jiné uvádí:

Pásové střešní světlíky podle této normy nejsou p o c h o z í.

To znamená, že nejsou ani odolné proti propadnutí při provádění jejich údržby. Poznámka: ČSN 73 19 01 Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení používá pro toto hodnocení termín pochůzné.

Při jejich údržbě je nutné použít OOPP proti pádu. Na této střeše není kde OOPP upevnit.

Tyto světlíky nelze s ohledem na ochranu proti pádu bezpečně udržovat.

 

Pochůzné pásy vedou pracovníka v bezprostřední blízkosti světlíků. Pracovník, je těmito pásy směrován, i když jde na část střechy, kde žádné riziko nehrozí. Na pracovníka to působí stejně, jako vodorovné značení na řidiče na komunikaci.

 

Prosím, pamatujme, že údržba se provádí desítky let a někdo za ty pracovníky ponese odpovědnost. Někdo musí tyto práce provádět.

Navrhujte prosím, buď vložené mříže, nebo kotvicí zařízení dle ČSN EN 795, ke kterému bude možné OOPP upevnit.

Foto: opět vlastní, na střeše jsem byl, světlíky nemají vložené mříže dle ČSN EN 1263-1.