Palec dolů všem účastníkům výstavby

Palec dolů všem účastníkům výstavby
V poslední době se stále častěji hovoří o potřebě zvýšit kulturu vnímání bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na přiložených obrázcích je situace, kterou všichni účastníci výstavby zřejmě považovali za „normální“. Žebříky umístili bezprostředně u světlíku. Na druhém snímku je můj návrh bezpečného řešení.
K vyloučení rizika pádu do nechráněného otvoru postačilo umístit žebříky dál od světlíku. Ani oblíbená námitka, kterou často čtu jako reakci na své příspěvky, tedy, že by to „něco“ stálo, zde neobstojí.