Osud lidí jako celku bude takový, jaký si zasluhují.