Osoba s nejmenšími znalostmi má obvykle nejvíce co říci.