Přednáška na Mezinárodní konferenci Kladno 2019 - ke stažení

Přednáška na Mezinárodní konferenci Kladno 2019 - ke stažení

Ve dnech 20. 2. a 21. 2. 2019 se uskutečnila mezinárodní konference v Kladně, kde pan Mojmír Klas vystoupil na téma "Povinnosti v rámci přípravy a realizaci stavby pro budoucí údržbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci". Přednáška byla zaměřena na povinnosti projektanta, zhotovite stavby a koordinátora BOZP na staveništi.

Pro ty, kteří mají zájem o obsah přednášky, je možné si zde stáhnout prezentaci uvedenou při této přednášce.

Prezentace ke stažení: Prezentace_Kladno_20_02_2019.pdf (1896281)