Znalecká a projekční kancelář

Opatření k ochraně proti pádu navrhují stále častěji instalační firmy, které pak provedou i montáž kotvicího zařízení

V poslední době se stalo zvykem, že projektanti ponechávají návrh systémů k ochraně proti pádu za využití kotvicích zařízení kotvících zařízení (viz ČSN EN 795) na firmách, které pak zařízení sami instalují. Chyby, které se vyskytují jsou někdy až nepochopitelné. Zde je příklad jednoho návrhu. Červeně a zeleně jsem vepsal jen ty nejpodstatnější chyby.

Z tohoto návrhu je patrné, že autor nezná nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Do návrhu napíše, že je zakázán vstup na atiku, ale to lze zajistit pouze zábranou.

Časté je také, že instalační firmy "upravují" již vypracovaný projekt opatření proti pádu tak, že projektové řešení "ošidí" na úkor BOZP. Takto ošizenou zakázku získají, sami provedou výchozí prohlídku a sami následně provádějí periodické prohlídky. Uživatel si jen obtížně ověří, zda skutečné provedení opatření k ochraně proti pádu je dostatečně.

 

150430_TS_SO004_střecha ur 23 m_dle návrhu pro web.pdf (2232205)

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode