Ohranné zábradlí nesprávné výšky

Ohranné zábradlí nesprávné výšky

Takto umístěné zábradlí musí odpovídat ČSN  74 3305 Ochranná zábradlí, výška tohoto zábradlí je pouze 550 mm. Pokud projektant zamýšlel toto zařízení jako vymezení prostoru, kam je zakázáno vstupovat bez ochrany před pádem, pak je nesprávně umístěné přímo na hranu možného propadnutí nechráněným otvorem.