Znalecká a projekční kancelář

Odstraňování nadměrného množství sněhu a provozní řád střechy

V provozním řádu střechy vypracovném ve smyslu ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení je nezbytné stanovit cykly kontroly, údržby  a obnovy vybraných konstrukcí a také požadavky na případné odstraňování nadměrného množství sněhu. Při stanovení podmínek pro odstraňování sněhu je nezbytné vycházet z únosnosti střešních konstrukcí a sněhového pásma.

Naše firma je schopna pro vás vypracovat provozní řád střechy.

Tabulka pro učení objemové hmotnosti sněhu:

 

 Sněhová oblast

 

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi (kPa)

 

0,7

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

individuální určení

 Hmotnost sněhu na střeše určená z charakteristické hodnoty (kg/m²)

 

56

80

120

160

200

240

320

individuální určení

 

 Druh sněhu

Objemová hmotnost sněhu (kg/m³)

                               

                           Výška sněhové pokrývky

 

 

Čerstvý

100

56 cm

80 cm

120 cm

160 cm

200 cm

240 cm

320 cm

individuální určení 

Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadnutí)

200

28 cm

40 cm

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

160 cm

individuální určení

Starý (několik týdnů nebo měsíců po napadnutí)

300

19 cm

27 cm

40 cm

53 cm

67 cm

80 cm

107 cm

individuální určení 

Mokrý

400

14 cm

20 cm

30 cm

40 cm

50 cm

60 cm

80 cm

individuální určení 

Platí pro střechy do 30º.

Při výpočtu únosnosti střechy se charakteristická hodnota upravuje na návrhovou hodnotu v závislosti na tvaru a sklonu střechy, výšce budovy, expozice budovy v terénu. Návrhovou hodnotu při výpočtu ovlivní také materiálové (bezpečnostní koeficienty).

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode