Odstranění zbytečného rizika je nejlepší prevence.

Odstranění zbytečného rizika je nejlepší prevence.

Ani zde projektant stavby nezvažoval riziko pádu z výšky. Přitom postačilo přesunout místo výstupu z plošiny na jinou stranu!